بایگانی دسته: چت روم مهسان چت

مهسان چت

اتاق های گفتگوی مهسان چت ویژه ی ایرانیان در نظر گرفته شده است، معمولا چت روم ها دارای قوانینی است که کاربران باید آنهارا دنبال کنند. قوانین به طور کلی قبل از ورود نوشته شده، یا در یک صفحه وب و یا در یک بنر و یا روش های دیگر سیستم های چت مبتنی بر متن است. قوانین معمولا به کاربران اجازه نمی دهد تا به استفاده از کارهای تهاجمی مانند بی ادبی، و یا به ترویج نفرت، خشونت و دیگر مسائل منفی. همچنین بسیاری از کاربران جعل هویت یک کاربر دیگر را نمیپذیرد. اتاق های چت روم مهسان اغلب تبلیغات و یا متن های پشت سر هم که به طور مستمر صفحه نمایش را پر میکند با متن های تکراری را اجازه نمی دهد. تایپ با Caps Lock روشن است معمولا در نظر گرفته فریاد (نشان می دهد خشم) و دلسرد شده است. تخطی از این قوانین را می تواند “خلاف قوانین” به طور موقت از اتاق اخراج شوید، اما اجازه بازگشت دارید یا به صورت موقت یا دائم به طور کامل منع می شوید.

گاهی اوقات سالن اتاق باتو چت یا با محدود کردن که مجاز است به صحبت می کنند (معمول نیست)، با داشتن نظرات شود توسط مدیران (اغلب به عنوان پرسیدن سوال از مهمان یا مشهور ارائه شده است) مورد تایید و یا با داشتن داوطلبان اعتدال گشت زنی محل برای تماشای مخل تعدیل یا رفتار غیر این صورت نامطلوب است. با این حال، چت روم باتو شایع ترین استفاده از تعدیل نیست و کاربران ممکن است آزادانه با سرنشینان دیگر اتاق مهسان چت.

اتاق چت رایگان آنلاین تاریخ و چت با دوستان

پیوستن به چت روم مهسان آنلاین بسیار ساده و سرگرم کننده است. اتاق های مهسان چت برای گفتگو آزاد است. اگر شما آماده برای شروع چت هستید می توانید به اتاق چت تنها در ثانیه بپیوندید.